HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG TRUYỆN TRÊN KINGSNOVEL

 

1. Tạo tài khoản/ Đăng ký quyền tác giả

Để đăng truyện trên Kingsnovel, bạn cần tạo 1 tài khoản trên website và đăng ký quyền tác giả cho nó.

Nếu chưa có tài khoản, tham khảo bài viết sau: http://kingsnovel.com/news/huong-dan-dang-ky-quyen-tac-gia

2. Tạo Tác Phẩm

Click vào mục "Truyện" góc phải màn hình để vào giao diện đăng truyện.

Click vào Tác Phẩm để xem tất cả truyện đã đăng. Chọn Add New để tạo truyện mới.

Cập nhật các thông tin cho truyện, trong đó quan trọng nhất là bấm "Kích hoạt" (4) để truyện hiện lên và chọn "Add New" (5) để thêm cover cho truyện.

Cuối cùng, bấm "Create and return to list" để lưu truyện.

3. Tạo Chương Truyện

Click vào Chương Truyện để xem tất cả số chương đã đăng. Chọn Add New để tạo chương truyện mới.

Cập nhật các thông tin cho chương, trong đó quan trọng nhất là chọn truyện trong phần "Tên truyện" (1) (chọn truyện nào thì chương sẽ thuộc truyện đó)chọn "Kích hoạt" (4) để chương truyện hiện lên.

Cuối cùng, bấm "Create and return to list" để lưu chương truyện.