Vãng Sinh truyện

Thông Tin Chi Tiết

Một năm bốn cảnh: “Xuân hoa Thu nguyệt Hạ phong Đông tuyết”. Thời gian chảy trôi khắc nghiệt, tuần hoàn nhân quả, kẻ được người mất, tiên hay yêu, người hay ma, sống trong trời đất chính là thể nghiệm bi ai hỉ nộ. Cuộc đời...

Chung Tác Giả

Vãng Sinh truyện

Bởi onionab

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22267 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
12368 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
10722 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
8744 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8263 Lượt xem | Bởi toskahuynh
Ebolavior 1
6270 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
5875 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5055 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
4785 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3701 Lượt xem | Bởi levantinh