Thiên Cổ

Thông Tin Chi Tiết

Thiên cổ trải đầy xương trắng, bao nhiêu tên tuổi chìm dần trong bụi thời gian? Người đây, ta đó, vốn gần trong gang tấc, sao thoáng chốc xa biệt chân trời. Lưu danh thiên cổ, cũng chỉ là một cái tên ở lại, sao bằng khắc đậm...

Chung Tác Giả

Thiên Cổ

Bởi Tiêu Văn

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22939 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
13332 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
11308 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
9897 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8894 Lượt xem | Bởi leahhuynh
Ebolavior 1
6790 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
6580 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5537 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
5294 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3907 Lượt xem | Bởi levantinh