Thành Đá Xếp

Thông Tin Chi Tiết

“Ru con con ngủ cho yên Mẹ đi gánh đá xây nền làng Thanh Làng Thanh có giếng nước lành Có hoa bất tử, có thành Vua Phan Ngai cao uy chấn đại ngàn Ngọc thần, tên bén, giáo vàng...

Chung Tác Giả

Thành Đá Xếp

Bởi giangnguyen

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22077 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
12165 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
10578 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
8444 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8137 Lượt xem | Bởi toskahuynh
Ebolavior 1
6161 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
5753 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
4946 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
4664 Lượt xem | Bởi thorlogan
Thành Đá Xếp
3763 Lượt xem | Bởi giangnguyen