Những cái hành lang

Thông Tin Chi Tiết

Một câu chuyện nhỏ của ai đó. Thể loại bi kịch.

Chung Tác Giả

A dreamer

Bởi bluecat_n_philia

Chuếnh choáng chập choạng

Bởi bluecat_n_philia

Những cái hành lang

Bởi bluecat_n_philia

Thời trẻ trâu của Su

Bởi bluecat_n_philia

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22462 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
12635 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
10880 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
8932 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8411 Lượt xem | Bởi leahhuynh
Ebolavior 1
6383 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
6107 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5173 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
4917 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3757 Lượt xem | Bởi levantinh