Ngai vàng của Hoàng Đế

Thông Tin Chi Tiết

Một game thủ vừa thắng giải vô địch thế giới, chuẩn bị lĩnh một đống tiền thì bị sét đánh chuyển đến một thế giới xạ lạ. Ở đây có ma pháp, có khoa học và có cả quái vật khổng lồ mạnh mẽ. Hắn không biết võ kĩ, không...

Chung Tác Giả

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22848 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
13191 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
11233 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
9775 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8818 Lượt xem | Bởi leahhuynh
Ebolavior 1
6724 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
6522 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5484 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
5237 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3849 Lượt xem | Bởi levantinh