Khi nhận ra thì tôi đã yêu lớp trưởng mất rồi!

Thông Tin Chi Tiết

Ngọc Nghi - một nữ võ sĩ đô vật đến từ hành tinh Hagaka thuộc Hagaka world. Sau một sự kiện thần bí, cô đã bị chuyển sinh vào hình dạng của một nữ sinh học lớp 10 ở thành phố Sài Gòn. Một khoản thời gian đi học và tiếp...

Chung Tác Giả

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22308 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
12408 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
10748 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
8794 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8296 Lượt xem | Bởi toskahuynh
Ebolavior 1
6291 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
5892 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5080 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
4816 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3713 Lượt xem | Bởi levantinh