Forgotten love;

Thông Tin Chi Tiết

Một giao kèo giữa Thần chết và đôi uyên ương xấu số. Giữ lại ký ức và mất đi người mình yêu, hay chọn cách vĩnh viễn quên đi tình yêu ấy để họ được sống?

Chung Tác Giả

My Lie, Your Truth

Bởi tsukymoon

Forgotten love;

Bởi tsukymoon

Dear Lucifer,

Bởi tsukymoon

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22781 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
13064 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
11174 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
9666 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8761 Lượt xem | Bởi leahhuynh
Ebolavior 1
6681 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
6487 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5440 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
5200 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3824 Lượt xem | Bởi levantinh