Forgotten love;

Thông Tin Chi Tiết

Một giao kèo giữa Thần chết và đôi uyên ương xấu số. Giữ lại ký ức và mất đi người mình yêu, hay chọn cách vĩnh viễn quên đi tình yêu ấy để họ được sống?

Chung Tác Giả

My Lie, Your Truth

Bởi tsukymoon

Dear Lucifer,

Bởi tsukymoon

Forgotten love;

Bởi tsukymoon

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22308 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
12408 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
10748 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
8794 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8296 Lượt xem | Bởi toskahuynh
Ebolavior 1
6291 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
5893 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5080 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
4816 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3713 Lượt xem | Bởi levantinh