Finding Memories - Tìm về ký ức

Thông Tin Chi Tiết

Chúc các bạn thưởng thức tác phẩm v.v Thông báo to to: lịch biểu ở dưới đã chính thức khóa, Xin lỗi các bạn vì tác giả có quá nhiều việc nên phải chỉnh lịch liên tục cho phù hợp làm...

Chung Tác Giả

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22864 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
13215 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
11243 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
9797 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8827 Lượt xem | Bởi leahhuynh
Ebolavior 1
6736 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
6533 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5494 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
5249 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3860 Lượt xem | Bởi levantinh