Ebolavior 2

Thông Tin Chi Tiết

Tóm tắt quyển 1: "Tên tôi là Long. Cuối thu năm 20XX tại Hà Nội, một chiếc máy bay dân dụng đột nhiên xảy ra tai nạn và mắc kẹt trên tòa tháp Keangnam - 1 biểu tượng cho sự tăng trưởng kinh tế của cả Thành...

Chung Tác Giả

Ebolavior 1

Bởi fantaowai

Ebolavior 2

Bởi fantaowai

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22778 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
13054 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
11171 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
9645 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8753 Lượt xem | Bởi leahhuynh
Ebolavior 1
6678 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
6484 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5439 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
5195 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3823 Lượt xem | Bởi levantinh