Đông Sơn Thiên Cổ

Thông Tin Chi Tiết

Thời đại thượng cổ, thiên niên kỉ đầu tiên thuộc vạn năm về trước, theo lịch của chư thần. Quỷ Thần Xương Cuồng, một loài yêu mộc, do hấp thụ những càn khôn cặn bã xấu xa của trời đất mà có được linh tính, trở thành chúa...

Chung Tác Giả

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22939 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
13332 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
11308 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
9897 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8894 Lượt xem | Bởi leahhuynh
Ebolavior 1
6790 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
6580 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5537 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
5294 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3907 Lượt xem | Bởi levantinh