Đợi Ta Chết Nàng Có Thể Trở Về

Thông Tin Chi Tiết

“Đợi ta.” “Đợi chàng, vì sao?” “Đợi ta chết nàng mới có thể trở về.” “Được, ta sẽ cho chàng một kiếp, nhưng khi chàng chết ta sẽ không trở về. Ta sẽ ở lại nhìn chàng sống qua từng kiếp từng kiếp...

Chung Tác Giả

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22308 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
12408 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
10748 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
8795 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8296 Lượt xem | Bởi toskahuynh
Ebolavior 1
6291 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
5893 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5080 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
4816 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3713 Lượt xem | Bởi levantinh