Chủng dị biệt

Thông Tin Chi Tiết

Tên khác: Strange Factor Thế giới được hình thành từ những cá nhân và được củng cố bằng các quy tắc. Tuy không được biết đến, nhưng những con người sở hữu năng lực đặc biệt vẫn luôn tồn tại. Con đường của họ chứa đầy rẫy những nguy...

Chung Tác Giả

Chủng dị biệt

Bởi leahhuynh

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22848 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
13191 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
11233 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
9775 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8817 Lượt xem | Bởi leahhuynh
Ebolavior 1
6724 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
6522 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5484 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
5237 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3849 Lượt xem | Bởi levantinh