Chọn Lọc

Thông Tin Chi Tiết

Tên Truyện: Chọn Lọc (Dive Into Eden - Fallen. Chosen.) Tên Khác: Chín Kẻ Huỷ Diệt của Sự Kinh Hãi - Quyển 1 (Nonet of Ghastly Riots - No. 1) Tác Giả / Viết Chính: MegaBeatle. Thể Loại: Giả Tưởng, Hành...

Chung Tác Giả

Ngẫu học trò

Bởi MegaBeatle

Chọn Lọc

Bởi MegaBeatle

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
21954 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
12069 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
10516 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
8250 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8065 Lượt xem | Bởi toskahuynh
Ebolavior 1
6108 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
5689 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
4897 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
4603 Lượt xem | Bởi thorlogan
Thành Đá Xếp
3704 Lượt xem | Bởi giangnguyen