Bông Hoa Hồng của chàng Bá Tước

Thông Tin Chi Tiết

"Tất cả các bông hoa đều nói. Chúng kể rất nhiều câu chuyện và thể hiện tình yêu của chúng qua những bài thơ. Nhưng chỉ riêng những bông Hồng không nói gì, bởi đôi khi bạn không cần phải...

Chung Tác Giả

Ngọn Núi Giấy

Bởi Moondarlin Tran Minh

Bông Hoa Hồng của chàng Bá Tước

Bởi Moondarlin Tran Minh

Tích tắc

Bởi Moondarlin Tran Minh

Nàng tiên trong vườn

Bởi Moondarlin Tran Minh

Hai ngọn hải đăng

Bởi Moondarlin Tran Minh

Bụi tiên (Fairy Dust)

Bởi Moondarlin Tran Minh

Anh Hề Câm

Bởi Moondarlin Tran Minh

Lilith

Bởi Moondarlin Tran Minh

Những ngọn tháp Babel

Bởi Moondarlin Tran Minh

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22907 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
13278 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
11281 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
9850 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8866 Lượt xem | Bởi leahhuynh
Ebolavior 1
6767 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
6564 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5517 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
5276 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3888 Lượt xem | Bởi levantinh