Át chủ bài

Thông Tin Chi Tiết

Tác giả: Buồn Ngủ và Chăn Chiên Giao Chỉ chích quái viết rằng, thuở sơ khai, từ giữa đất trời sản sinh ra một khối khí chưa định hình, phần thanh khiết nhất nổi lên hóa thành con người, còn khối khí bị nhiễm bẩn chìm...

Chung Tác Giả

Át chủ bài

Bởi buonnguvachanchien

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22907 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
13278 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
11281 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
9850 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8866 Lượt xem | Bởi leahhuynh
Ebolavior 1
6766 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
6564 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5517 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
5276 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3887 Lượt xem | Bởi levantinh