Át chủ bài

Thông Tin Chi Tiết

Tác giả: Buồn Ngủ và Chăn Chiên Giao Chỉ chích quái viết rằng, thuở sơ khai, từ giữa đất trời sản sinh ra một khối khí chưa định hình, phần thanh khiết nhất nổi lên hóa thành con người, còn khối khí bị nhiễm bẩn chìm...

Chung Tác Giả

Át chủ bài

Bởi buonnguvachanchien

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22421 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
12499 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
10851 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
8895 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8370 Lượt xem | Bởi toskahuynh
Ebolavior 1
6355 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
5986 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5151 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
4892 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3741 Lượt xem | Bởi levantinh