A dreamer

Thông Tin Chi Tiết

Truyện ngắn viết từ hồi còn giữ giọng văn nghiêm túc (có phần nghiêm trọng), đăng lên đây cho xôm.  Về một dreamer dù mình không phải là dreamer.

Chung Tác Giả

A dreamer

Bởi bluecat_n_philia

Chuếnh choáng chập choạng

Bởi bluecat_n_philia

Thời trẻ trâu của Su

Bởi bluecat_n_philia

Những cái hành lang

Bởi bluecat_n_philia

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22462 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
12635 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
10880 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
8932 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8411 Lượt xem | Bởi leahhuynh
Ebolavior 1
6383 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
6107 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5173 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
4917 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3757 Lượt xem | Bởi levantinh