A dreamer

Thông Tin Chi Tiết

Truyện ngắn viết từ hồi còn giữ giọng văn nghiêm túc (có phần nghiêm trọng), đăng lên đây cho xôm.  Về một dreamer dù mình không phải là dreamer.

Chung Tác Giả

Thời trẻ trâu của Su

Bởi bluecat_n_philia

Chuếnh choáng chập choạng

Bởi bluecat_n_philia

Những cái hành lang

Bởi bluecat_n_philia

A dreamer

Bởi bluecat_n_philia

Top 10 Truyện

Ngục Thánh
22308 Lượt xem | Bởi getbacker
Thế giới lặng im
12408 Lượt xem | Bởi kira.jing
Ngai vàng của Hoàng Đế
10748 Lượt xem | Bởi nguyenhoang
Chọn Lọc
8794 Lượt xem | Bởi MegaBeatle
Chủng dị biệt
8296 Lượt xem | Bởi toskahuynh
Ebolavior 1
6291 Lượt xem | Bởi fantaowai
Khuyết Ấn. Quyển 1: Bắc Thành sụp đổ
5892 Lượt xem | Bởi lynhatdu
Giếng trời
5080 Lượt xem | Bởi ritakien
Runeterra – Một hành trình
4816 Lượt xem | Bởi thorlogan
Trấn Quốc Huyệt
3713 Lượt xem | Bởi levantinh