Chương 1a: Khởi nguyên

Lượt xem: 172 Like & Share:Năm 1905, Albert Einstein bắt đầu công bố Thuyết tương đối, ông cho rằng vận tốc ánh sáng là vận tốc lớn nhất mà vật chất có thể đạt được. Từ đây, ngành Vật lý chuyển sang một trang mới, đưa con người từng bước tiến vào Kỷ nguyên công … Continue reading Chương 1a: Khởi nguyên