Hướng dẫn cách đăng truyện dự thi & Đăng ký dự thi

Like & Share:

Cách đăng Truyện dự thi Vua Tiểu Thuyết 2017 lên Website kingsnovel.com

Lưu ý: Các tác phẩm dự thi hợp lệ là phải được đăng lên Web  và đăng ký trong thời gian quy định của BTC (căn cứ theo dữ liệu trên web). Nằm ngoài thời gian trên đều xem như không hợp lệ.

 

 

Bước 1: Đăng ký tài khoản thành viên website kingsnovel.com và đăng ký “Quyền tác giả”

Các bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây

 

 

Bước 2: Đăng truyện dự thi lên Website

Các bước chi tiết:

-Vào Dashboard, Chọn Novel “Add New” để bắt đầu đăng truyện.

 

 

-Ở phần Novel (Giao diện Giới Thiệu Truyện), điền đầy đủ các nội dung cần thiết như Tên tác phẩm, Tên tác giả, Thể loại, Sơ lược nội dung, ảnh bìa, …

-Không đánh dấu vào bất cứ Thể Loại nào, và vẫn để Visibility là Public.

Trong lúc này, tác phẩm sẽ không hiện lên trên Web.

 

 

-Vào Chapter “Add New” để đăng các chương truyện. Điền đầy đủ nội dung như Tên Chương, nội dung chương (Chọn Size chữ là heading 3) và sau đó là Publish.

Lưu ý: Các tác giả không thêm hình ảnh vào nội dung chương truyện và phải chọn truyện Gốc mà chương truyện đó thuộc về.

 

 

-Sau khi đăng đủ 7 chương, quay trở lại phần Novel với Truyện vừa đăng, chọn Visibility là Private và Update.

Hoàn thành.

 

 

 

 

Bước 3: Gởi mail đăng ký dự thi đến BTC

-Các tác giả dự thi gởi mail đến hộp thư vuatieuthuyet2017@gmail.com, với tiêu đề mail:

“Đăng ký dự thi VTT 2017 – Tên tác phẩm – Bút danh tác giả”

Nội dung mail có chứa link dẫn đến tác phẩm dự thi.

Sau khi nhận mail, kiểm tra tính hợp lệ của tác phẩm, BTC sẽ hồi đáp cho tác giả và xem như đăng ký dự thi hoàn tất.

 

 

Chúc các bạn thành công.