TRUST IN ME

Thể loại: Dự Thi Tuần 2.

Tác giả: Thiên Thanh

Sơ lược nội dung:

Thảo Lam từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy: ma, quỷ, yêu quái, … Nhưng may mắn một điều, có vẻ chúng không mấy để ý đến cô. Thảo Lam từ ban đầu sợ