TỪ 16 ĐẾN 25

Thể loại: Dự Thi Tuần 2.

Tác giả: Nguyễn Phương Thảo

Sơ lược nôi dung:

Đây là câu chuyện về thời cấp ba của một đám học sinh với đủ loại tính cách, những câu chuyện mà mỗi chúng ta có lẽ đều từng trải qua. Không hoa mỹ, không hư cấu..

“…Hôm nay vốn dĩ

TRUST IN ME

Thể loại: Dự Thi Tuần 2.

Tác giả: Thiên Thanh

Sơ lược nội dung:

Thảo Lam từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy: ma, quỷ, yêu quái, … Nhưng may mắn một điều, có vẻ chúng không mấy để ý đến cô. Thảo Lam từ ban đầu sợ