Thể lệ vòng Bán Kết cuộc thi Vua Tiểu Thuyết 2016

1/Vòng bán kết cuộc thi Vua Tiểu Thuyết 2016 sẽ diễn ra trong 20 ngày, từ 9:00AM ngày 20/10/2016 đến 11:59AM  ngày 09/11/2016

2/34 tác phẩm đã vượt qua vòng Loại sẽ cùng tranh tài trong Vòng Bán Kết .

3/Trong vòng Bán Kết, điểm số các bài dự thi