Ngày bầu trời xanh một màu rất khác

Dường như bầu trời mùa hạ của những năm tháng thanh xuân luôn tràn ngập sắc xanh.

Một bầu trời cao vời vợi, mà từ những miền xa xăm, chúng ta không thể thấy một bầu trời nào như vậy nữa.

Có phải màu sắc đã thay đổi không? Không …